Lượt xem: 91

Hướng Dẫn Xóa Cache Trình Duyệt Web


Thông tin tài liệu

Hướng Dẫn Xóa Cache Trình Duyệt Web

Giới thiệu:

Hướng Dẫn Xóa Cache Trình Duyệt Web

Thêm Sau Đuôi của trang  giá trị sau: /?colomboDebug2=1 

Ví Dụ: http://viettelkhanhhoa.org

Ta sẽ thêm : http://viettelkhanhhoa.org/?colomboDebug2=1

Bản quyền © Viettel Khánh Hòa